Zasadnicze gałęzie wiedzy które obejmuje tenże certyfikat w transporcie to: prawo cywilne, prawo handlowe, prawo socjalne.

Certyfikat zawodowych kompetencji w transporcie to dokument, który potwierdza posiadanie odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności do założenia własnej firmy zajmującej się transportem. Wg. ustawy, licencję zawodowych kompetencji w przewozie będą mogły uzyskać wszystkie osoby, które wykazać się będą mogły wiedzą i kwalifikacjami do wykonywania działalności gospodarczej w przewozie drogowym.

Zasadnicze gałęzie wiedzy które obejmuje tego typu certyfikat w przewozie to: prawo cywilne, prawo handlowe, prawo socjalne, kłopoty zarządzania środkami firmy. Jednostki które będą mogły być zwolnione z testu teoretycznego, muszą koniecznie mieć certyfikat drugiego stopnia, których program obejmuje cały zakres zagadnień. Biznesmen który posiada własną firmę zajmującą się transportem produktów niebezpiecznych, musi nie zapominać o przyjęciu osoby, która ma kurs doradcy adr. Celem takiej jednostki, jest dopilnowanie kompletnej prawidłowości transportu towarów niebezpiecznych, merytoryczna pomoc, należyte przygotowywanie raportów, w momencie gdy będzie miał miejsce jakiś wypadek.

Kurs doradcy adr jest kursem bez wątpienia tymczasowym zatem trzeba stale pamiętać, iż trzeba go uaktualniać co pięć lat. W spółkach, które zajmują się przewozem, pakowaniem produktów niebezpiecznych, w których samochód oznaczony jest pomarańczowymi tabliczkami ADR taki fachowiec jest potrzebny. Przyjęcie osoby godnej zaufania, która ma ukończony kurs doradcy ADR stanowi małą barierę, w firmie która pragnie rozrastać się w tej kategorii.

Zobacz więcej: kurs doradcy adr Katowice