NIK jest w stanie dokonać nawet kilkanaście tysięcy inspekcji w czasie jednego roku…

Jeżeli już idzie o obszernie interpretowane bezpieczeństwo w urzędzie Gminy, to idzie w tym miejscu zwłaszcza o bezpieczeństwo oraz poufność przetwarzanych danych. Zrozumiałe jest to, że wiadomości muszą przemieszczać się zarówno w środku urzędu jak i między osobnymi filiami, tym samym wyjątkowo istotne okazuje się zapewnienie bezpieczeństwa ich przekazywania. Winien być tym samym zagwarantowany stosowny poziom ochrony, a przede wszystkim odnosi się to do informacji tajnych oraz informacji osobistych, oraz dodatkowo zawartości wszelkich podpisanych transakcji.

Z wyjątkiem programowych rozwiązań trzeba tedy przyłączyć coś, co ma nazwę firewall sprzętowy, innymi słowy tzw. zapora ogniowa przeciw dostaniu nieautoryzowanego dojścia, lecz właśnie typu sprzętowego, zaś nie programowego typu. 1 z mocniej zalecanych wyjść owego typu okazał się tzw. UTM Stormshield. Konfiguracja UTM Stormshield winna być jednak dokonana poprzez znawcę w tej dziedzinie, tak żeby nie było w ogóle wątpliwości odnoszących się do fachowości jego działania oraz upragnionego poziomu osiągniętych zabezpieczeń.

Stało się to to niesłychanie istotne, albowiem w każdej chwili może zdarzyć się inspekcja Najwyższej Izby Kontroli w gmachu Urzędu Gminy i wobec tego dobrze jest izolować się wszelkich potencjalnych kłopotów. Trzeba mieć wzgląd na to, że NIK jest w stanie zrealizować nawet kilkanaście tysięcy kontroli w czasie jednego roku i chodzi tu o inspekcję wszystkich urzędów i instytucji, jakie Izba ma upoważnienie skontrolować na mocy zasady, podług której funkcjonuje. Wizytacja ma możliwość bez wątpliwości odnosić się do paru procedur, wszak bezpieczeństwo wysyłania danych z pewnością będzie też zweryfikowane.

Link: bezpieczeństwo w urzędzie gminy